Geneko

Super Cash Plus

Glavne funkcije

 • Elektronski fiskalni uređaj (EFU)
 • Integrisan softverski SDC/Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR)
 • Real-time komunikacija preko 3G/4G mreže ili Ethernet
 • Generisanje lokalnog potpisa i QR koda uz pomoć bezbednosnog elementa (smart kartica)
 • Podrška za daljinsko upravljanje
 • Mogućnost rada u modu fiskalnog štampača

Prednosti

 • Integrisan softverski SDC/L-PFR smanjuje troškove
 • Slot za SIM karticu
 • Ugrađen Smart Card interfejs za bezbednosni element
 • Brzo i tiho štampanje računa
 • Dva alfanumerička LCD displeja
 • 10 tastera za brzu prodaju
 • Mogućnost praćenja zaliha
 • Brza i jednostavna zamena papira
 • Slot za SD karticu potreban za lokalno isčitavanje/audit L-PFR-a
 • Prodaja uz pomoć Barkod čitača
 • Priprema baze artikala na kompjuteru (PC)
 • Unos artikala preko tastature
 • Unos komandi preko plivajućeg menija ili putem kodova
 • Rad u slučaju nestanka struje do 8 sati zahvaljujući integrisanoj punjivoj bateriji
 • Ethernet, USB i RS232
 • Jednostavan za upotrebu

Izvor